Cập nhật mới! Ứng dụng Miniwave dành cho Android

October 28, 2022

tin tức mới nhất của công ty về Cập nhật mới! Ứng dụng Miniwave dành cho Android

Cập nhật nhật ký:

1. Hỗ trợ nhiều điện thoại hơn để tải lên các giao thức đặt trước, như điện thoại ZTE và LG
2. Khắc phục sự cố kết nối BT với một số máy tính bảng nhất định
3. Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn

Liên kết tải xuống:

tin tức mới nhất của công ty về Cập nhật mới! Ứng dụng Miniwave dành cho Android  0